Prawo gospodarcze

W ramach tej dziedziny Kancelaria udziela pomocy prawnej
między innymi w sprawach:

§ ustanowienie służebności,

§ analiza i regulowanie stanu,

§  udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych

§  przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów

§przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych
(uchwał dla organów spółki),

§ reprezentacja przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej,

§ zakładanie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji,

§ rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym