Prawo karne

W tej dziedzinie prawa Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

§ obrony w postępowaniu przygotowawczym oraz w toku postępowania sądowego w I i II instancji

§ reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwami zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, czy oskarżyciela prywatnego

§ sporządzania pism procesowych, apelacji, zażaleń i wniosków ( w tym wniosków w postępowaniu karnym wykonawczym w szczególności w przedmiocie: udzielenia przerwy w wykonaniu kary, zawieszenia wykonania kary, odroczenia wykonania kary )